Любопитно

„Весели звънчета“ в СОУ „Св. Кл. Охридски“

Пещера.  В СОУ“Свети Климент Охридски“ се проведе първата представителна изява на Клуб „Весели звънчета“ по проект УСПЕХ ,с ръководител Анастасия Москова . На нея присъстваха директорът на училището Пипина Кълвачева, учители и родители. Сборната група от ученици от 1-ви и 3-ти клас представиха изучените народни песни, като някои от тях бяха драматизирани, а учениците, облечени в подходящи костюми ги изпяха много артистично. Клуб „Весели звънчета“ показа непреходната сила и красота на българския фолклор, съхранил ни като народ през вековете. Настроението на всички беше прекрасно и нямаше как де е другояче , защото грееха детските лица , трептяха гласчетата, а богато украсения с балони кабинет едва побираше радостта и щастието на всички.

Коментари