Общество

Васвие Мехмедова и Лъчезар Минев от РИК отговарят за Пещера

Пазарджик. Районната избирателна комисия проведе първото си заседание и гласува три решения. С първото обяви как ще оповестява решенията си – на входа на зала „Маестро Георги Атанасов“. На обявените екземпляри от решенията се отбелязват датата и часът на поставянето им на мястото. Решенията ще се свалят не по-рано от три дни от поставянето им, като се отбелязват датата и часът на свалянето. Поставянето и свалянето се удостоверяват с подписите на най-малко двама от членовете на комисията. Свалените екземпляри се съхраняват в архива на комисията. Членовете на РИК си разпределиха и контрола по отношение на .За община Пазарджик – отговорници са Десислава Д. Герова и Елена Попова. За общините Батак, Брацигово, Пещера отговорници са Васвие Мехмедова; Лъчезар Минев. За общините: Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Лиляна Мърхова; Ивайла Георгиева; за общините Белово и Септември – Цанко Бангьозов; Кръстьо Костадинов, Тинко Василев. За общините: Велинград и Ракитово – Йордан Кожухаров; Георги Добрев. Членовете на комисията разпределиха и функциите си. Цялостно ръководство и представителство на комисията ще се извършва от Десислава Герова и Елена Попова. За организационно техническата дейност на комисията, контрола по присъствията, протоколи и решения отговарят Васвие Мехмедова и Елена Попова. Връзкиту с обществеността ся вйзлаоуне ня Георги Добрев, финансово-отчетната дейност – на Десислава Герова и Йордан Кожухаров. Кореспонденцията и архива са ангажимент на Кръстьо Костадинов и Ивайла Георгиева, а осигуряването на материално – техническа база за работа на комисията – на Лъчезар Минев.

Източник / РA media /

Коментари