Общество

В Радилово ще почетат две годишнини

НЧ “Зора-1903” с. Радилово Ви
кани на юбилейно честване, което
ще се проведе на 27.03.2013 г.
/сряда/ в читалищния салон в с.Радилово.
Програма
по повод юбилейното честване на
200 години от рождението на
Тодор Банчев
и
181 години от рождението на
Георги Ангелиев
10.30 ч. – Поднасяне на цветя пред
паметника на Георги Ангелиев и
Тодор Банчев
11.00 ч. – Представяне живота и
делото на Тодор Банчев
11.30 ч. – Представяне живота и
делото на Георги Ангелиев
12.00 ч. – Представяне на уеб
сайт “Културното наследство на
село Радилово”

Коментари