Общество

В Пещера ще има празник на цветята

Пещера. Във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-03/2010/039 за реализация на проект «Консервация, реставрация и ескпониране на антична и средновековна крепост „Перистера“, разположена на хълма „Света Петка“, град Пещера“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 «Подкрепа за развитието на природни,културни и исторически атракции» Община Пещера кани граждани на общината да присъстват на „Пролетен празник на цветята“, който ще се проведе на 31.10.2013 г от 11.00 часа на крепостта „Перистера“ .

Коментари