Институции

В Пещера проведоха обща трудова борса

Пещера. В Културен дом–Пещера,  Дирекция Бюро по Труда-Пещера проведе обща трудова борса, с приоритет отрасъл „Обувна промишленост“, съобщи Любка Иванчева от институцията. Борсата бе открита от директора на Дирекция „Бюро по труда“ – Димитър Търпов. Приветствие към присъстващите отправи Георги Козарев – кмет на община Пещера. Присъстваха Николай Гълъбов – секретар на община Пещера, Петър Стоилов – ръководител на СНЦ „Бизнес център Пещера“.В Трудовата Борса / ТБ /взеха участие 29 работодатели. Бяха обявени 71 свободни работни места за заетост на „шивачи“, „конфекционери“, „кроячи“, „работници сглобяване на детайли“, „щанцьори“, „монтировачи“, „теглачи“, „комплектовачи“. Най-голям брой работни места заявиха от „Еко скарпе“ЕООД, „Адис шус“ЕООД и „Ингилиз 2009″ЕООД. Трудовата борса посетиха около 233 търсещи работа лица от община Пещера. Директен подбор от работодателите, участвали в ТБ беше осъществен на място с 12 търсещи работа лица, с които е постигната договореност да започнат веднага работа, уточни Иванчева. 

Коментари