Общество

В ЛРС-Пещера членуват 726 ловци и 611 риболовци в 11 ловно-рибарски дружини

Пещера. В ЛРС-Пещера членуват 726 ловци и 611 риболовци в 11 ловно-рибарски дружини, показва проверка на Пещераинфо. Района на ЛРС-Пещера е разположен в долина пред полите на Родопите върху двете страни на р. „Стара река“ в началото да Доспатския проход, на север на 18 км от гр.Пазарджик и на 45 км югозападно от гр.Пловдив. Сдружението стопанисва 11 ловни стопанства на територията на общините Пещера, Брацигово и Батак с площ от 30 700 хектара. Дивечът който обитава тези райони е: благороден елен, сърна, дива свиня, заек, глухар, яребица, фазан, гълъб и пътпъдък. Представители на хищниците са: кафява мечка, вълк, лисица, чакал, бялка и дива котка. В реките и водоемите в района преобладават речна и дъгова пъстърва, шаран, мряна, кефал и др. На територията на сдружението са изградени 4 волиера за доотглеждане на фазани, яребици и кеклици с капацитет за 1 500 птици. Сдружението стопанисва две рибовъдни ферми в гр.Пещера и с.Фотиново.

Коментари