Институции

В Брацигово поскъпват такси, въвеждат се нови

Брацигово.Кметът на община Брацигово Васил Гюлечетов предлага промяна на част от таксите, събирани по Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово. Сред промените, които ще се усетят от жителите на общината ако предложението бъде прието, е двойното поскъване на тарифата за сключване на брак извън ритуалната зала. Досега цената е била 50 лв., но ако общинските съветници приемат предложението, тази услуга вече ще струва на желаещите 100 лв. Празнуващите, не само сватба, вече ще плащат и 20 лева такса за разрешително за употреба на пиротехнически средства с увеселителна цел. 

 С 2 лева по-скъпо ще е и удостоверението за наследници.

Предстои да отпадне безплатното приемане и заверяване на екзекутивна документация. Тази услуга вече ще струва 30 % от размера на таксата  по т.12.

Въвежда се и нова услуга: Становището на главния архитект ще се заплаща – 15 лв.

За ползване на спортна зала в село Бяга и спортна зала „Олимп” в Брацигово спортуващите ще плащат 24 лв. за първи час и 12 лв. за всеки нови започнати 30 минути.

Коментари