Институции

В “Български пощи“ вече приемат данъчни декларации

„Български пощи“ ЕАД започва приемането на данъчни декларации от задължените лица във всички пощенски станции, съобщиха от дружеството. Гражданите могат да изпращат данъчните си декларации до НАП като препоръчана пратка. В 400 пощенски станции клиентите на дружеството могат да подадат своите годишни данъчни декларации без да заплащат пощенски разходи, като получат входящ номер /по регистър на НАП/. Информация за тези пощенски станции е публикувана на сайта на „Български пощи“.

Коментари