Вашите сигнали

Учредена Българска екзархия

На 27 февруари, през 1870 година, със султански ферман е учредена Българската екзархия.Българската екзархия е върховна национална организация на Българската православна църква. Просъществувала до 1953 г. До освобождението на България от османско иго Българската Екзархия обхваща следните епархии: Търновска, Доростоло-Червенска (Русенска), Варненско-Преславска (без Варна и 12 селища, разположени между Варна и Кюстенджа), Пловдивска (от Пловдив само махалата „Св. Богородица“ и без Станимашката каза и някои села и манастири), Софийска, Видинска, Нишка, Кюстендилска, Самоковска, Велешка, Врачанска, Ловчанска, Сливенска, Охридска, Скопска, Нишавска (Пиротска).

Коментари