Любопитно

Учениците превзеха властта в ОУ“П.Р.Славейков“

Пещера.Над 80 ученика от 5 до 8 клас се включиха в ученическото самоуправление, което се проведе на 09.05.13 г. В този ден ученици влязоха в ролите на директора, пом.директора, преподавателите в часовете за деня, дежурните учители. Кандидатите за учителските места бяха подбрани от съответните учители въз основа на критерии изработени от специална комисия. В 7,30 сутринта всички, учители и учениците-учители се събраха в учителската стая, където директорът откри Деня на самоуправлението като предаде символичния ключ на знанието на своя заместник Цветелина Тахова от 8 клас. Всички „дубльори” се бяха подготвили за часовете с помощта на учителите си. Носеха баджове, за да бъдат разпознати по-лесно. Директорът за деня и неговите заместници  влязоха на проверки в часовете, включиха се в организирането на външното оценяване по БЕЛ в 4 клас, проведоха срещи със  счетоводителя, учители, посрещнаха гости. В края на учебния ден всички отново се събраха в учителската стая за да направят равносметка на деня. Беше много интересно, бе всеобщото мнение на учениците. Директорът връчи грамоти на най-добре представилите се, изразявайки надежда след години някои от тях да се върнат в родното училище в ролята на педагози. Правим този ден за да вдъхнем повече увереност на нашите ученици, да ги накараме да бъдат по-предприемчиви, по-инициативни, по-креативни, да поемат отговорности и разбира се да им бъде интересно в училище уточни г-жа П.Христоскова.

Коментари