Вашите сигнали

Църквата почита Св. Кирил Йерусалимски

На 18 март християните почитат Св. Кирил – Йерусалимски епископ. Роден около 315 г. Прекарал част от живота си като отшелник и подвижник, след което бил приет в клира и посветен първоначално в дяконски и презвитерски чин, а през 346 г. тогавашният Йерусалимски епископ Максим го избрал да подготвя оглашените за кръщение и да наставлява новопокръстените. Необикновено старателното и в голяма степен плодотворно изпълнение на това свещеническо задължение станало причина през 350 г., след смъртта на епископ Максим, св. Кирил да бъде избран за негов наследник. По негово време – 7 май 351 година станало чудесното появяване на кръста Господен на небосвода над Голгота, простиращ се до Елеонската планина. Оклеветен пред Юлиан Отстъпник, бил изпратен на заточение и подложен на мъчения. Възвърнал се при император Теодосий Велики. Починал през 386 година.

Коментари

Вашите сигнали

Църквата почита Св. Кирил Йерусалимски

На 18 март християните почитат Св. Кирил – Йерусалимски епископ. Роден около 315 г. Прекарал част от живота си като отшелник и подвижник, след което бил приет в клира и посветен първоначално в дяконски и презвитерски чин, а през 346 г. тогавашният Йерусалимски епископ Максим го избрал да подготвя оглашените за кръщение и да наставлява новопокръстените. Необикновено старателното и в голяма степен плодотворно изпълнение на това свещеническо задължение станало причина през 350 г., след смъртта на епископ Максим, св. Кирил да бъде избран за негов наследник. По негово време – 7 май 351 година станало чудесното появяване на кръста Господен на небосвода над Голгота, простиращ се до Елеонската планина. Оклеветен пред Юлиан Отстъпник, бил изпратен на заточение и подложен на мъчения. Възвърнал се при император Теодосий Велики. Починал през 386 година.

Коментари