Общество

Транспорта и комините замърсяват въздуха на Пещера

Пещера. Въз основа на всички събрани и обработени данни, се оказва, че най-голям замърсител с фини прахови частици на територията на община Пещера е транспорта и вторичния унос от уличните платна, емисиите, емитирани от битовото отопление с твърди горива, стана ясно по време на 21-то Заседание на Общински съвет- Пещера. Резултатите от проведените контролни измервания на атмосферния въздух показват, че всички измерени показатели са в границите на пределнодопустимата концентрация. Основен проблем за опазване на биологичното разнообразие в района все още са бракониерските сечи в биосферен резерват „Купена“. Резерватът е държавна собственост и се охранява от РИОСВ- Пазарджик. По техни данни през 2012г. са проведени 15 съвместни акции със специални полицейски сили- Пловдив, съставени са 7 акта на нарушители.

Коментари