Общество

Световен ден на риболова

Отбелязва се от 1985 година, по решение на Международната конференция по регулиране и развитие на риболова, проведена през 1984. Риболовът може да бъде както промишлен -когато рибата се лови в големи количества, обикновено с цел използване като храна), така и спортен (за лично удоволствие, което включва понякога уловът да не бъде употребен за храна, а да бъде пуснат обратно в природата.

Коментари