Общество

Световен ден на прехраната

Световният ден на прехраната се отбелязва по решение на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО) в деня на създаването й – 16 октомври 1945 г. Над един милиард души по света страдат от недохранване, което прави 15 % или една шеста от цялото човечество. Тази цифра нараства вследствие на хранителната и финансовата криза. Следователно несигурността на прехраната представлява реална заплаха, която ще попречи за постигането на всички цели на хилядолетието за развитие за изкореняване на крайната бедност до 2015 година. Сигурността на прехраната, селското стопанство и развитието на селските райони заемат централно място в помощта на Европейския съюз за развиващите се страни, като Евросъюзът предоставя бърза и мащабна подкрепа за справяне с нарастващия брой гладуващи по света. Участието на Европейския съюз в тазгодишната инициатива за сигурност на световната прехрана от Акуила е конкретен резултат от това. Евросъюзът ще предостави 2.7 млрд. евро за тази инициатива, като по този начин ще стане най-големият участник във финансирането. Вече са отпуснати 85% от сумата от 1 млрд. евро от Инструмента за прехрана, което доказва постоянния и силен ангажимент на Европейския съюз за подобряване на условията за живот на най-бедните по света и факта, че Евросъюзът спазва обещанията си. От стартирането на Инструмента за прехрана, възлизащ на 1 млрд. евро, през декември 2008 г. отпуснатата по него помощ е достигнала до повече от 33 милиона души чрез началните текущи проекти и първите резултати вече са налице. В Зимбабве, например, бяха предоставени 26 000 тона семена и торове, които да бъдат раздадени на 176 000 уязвими земеделски стопани, които представляват между 10 и 15% от земеделските стопани, работещи в колективи в страната. Тази съвместна дейност на Европейския съюз и Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО) притежава потенциала да удвои традиционното производство на храни.

Коментари