Общество

Световен ден на пощите

На 9 октомври се отбелязва Световният ден на пощата. Целта на този ден е да се създаде представа за ролята на пощенския сектор в ежедневието и неговия принос за социалното и икономическо развитие на страните. На 9 октомври 1874 г. в Берн /Швейцария/ е учреден Всемирният пощенски съюз /ВПС/. През 1969 г. в Токио се провежда Конгрес на ВПС и тогава датата 9 октомври е определена за Световен ден на пощите. През 1947 г. ВПС получава статут на специализирана междуправителствена организация на ООН. Днес страните членки на съюза са 190, с над 700 хил. пощенски служби и над 130 милиона пощенски служители. Целта на съюза е да осигурява организиране и усъвършенстване на пощенските служби, развитие на международното сътрудничество и оказване на техническа помощ за развиващите се страни в тази област. Световната пощенска конвенция от 1874г. определя общите експлоатационни и тарифни правила на международната пощенска служба. На 1 юли 1879 година България става пълноправен член на Всемирния пощенски съюз. През 1880 г. Княжеството получава първата покана за конференция в Париж и това е началото на официалните международни контакти на българските пощи.

Коментари