Култура

Световен ден на Червения кръст

На 8 май е Световният ден на Червения кръст и Червения полумесец – организацията, която има 200 милиона членове в 183 страни по света, призвана да помага на нуждаещите и страдащите. БЧК е част от тази световна мрежа и е със 127-годишна традиция. През годините БЧК е давал своята подкрепа на страдащите и бедстващите у нас, а солидарно с другите червенокръстки организации от различните страни винаги е бил там, където има нужда от съпричастност и подкрепа. Българският червен кръст работи по над 30 програми и проекти, като подпомага най-уязвимите групи в обществото. Много от дейностите се ръководят и осъществяват от многобройните доброволци – двигателят на различните акции и инициативи на БЧК.

Коментари

Общество

Световен ден на Червения кръст

На 8 май е Световният ден на Червения кръст и Червения полумесец – организацията, която има 200 милиона членове в 183 страни по света, призвана да помага на нуждаещите и страдащите. БЧК е част от тази световна мрежа и е със 127-годишна традиция. През годините БЧК е давал своята подкрепа на страдащите и бедстващите у нас, а солидарно с другите червенокръстки организации от различните страни винаги е бил там, където има нужда от съпричастност и подкрепа. Българският червен кръст работи по над 30 програми и проекти, като подпомага най-уязвимите групи в обществото. Много от дейностите се ръководят и осъществяват от многобройните доброволци – двигателят на различните акции и инициативи на БЧК.

Коментари