Криминално

Стартира мащабно проучване за интереса към спорта

Пещера. Министерство на физическото възпитание и спорта стартира мащабно проучване за интереса и отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта. За целта е изготвена анкета от която да се обобщят мненията на повече граждани за мнението, отношението и желанието им да практикуват определен вид спорт. Това ще помогне както за актуализиране на нормативната уредба, така и за планиране на програмите и политиките на държавната и местна власт и организациите по отношение на спорта. Данните от анкетата ще бъдат използвани от Министерството на физическото възпитание и спорта за актуализиране на нормативната уредба при планиране на политиките и програмите на държавните и местни власти, и заинтересованите спортни организации. Анкетата е анонимна и съдържа 32 въпроса.

Коментари