Институции

СОСЗР ще проведе организационно заседание в Пещера

Пещера. Редовно организационно  събрание организира на 24 януари Общински съвет на СОСЗР и запасното войнство в Пещера. На събранието членовете ще изслушат отчетен доклад за дейността на Съюза през изтеклата 2013г. и задачите за 2014г. съобщи полк.о.з. Димитър Гюрджеклиев. Очаква се да бъде попълнен съставът на бюрото на СОСЗР, допълни още Гюрджеклиев.

Коментари