Институции

Ще има пазач на „Св. Константин“

Пещера. В ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ – ОП ЧПОИ в Звено „Чистота“ ще бъде добавена 1/2 щатна бройка: „Пазач“.Това предвижда Прокт за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП ЧПОИ-Пещера, който е приет с Решение №389/30.09.2009 г. от Общински Съвет – Пещера и изменен с Решение №175/31.07.2012г. Заемащия длъжността ще бъде ситуиран на летовище „Свети Константин“ с отговорности по опазване на активите общинска собственост, подаване на своевременна информация, с цел оптимизиране на разходите по сметосъбирането и сметоизвозването на летовището, както и за зимното поддържане през зимния период. Предвижда се през зимнния период,заемащия длъжността да се използва активно за снегопочистването на лет. „Св.Константин“, съобщиха от пресцентъра на Общинска администрация.

Коментари