Институции

Съветниците на Пещера ще заседават извънредно днес

Пещера. Председателят на Общински съвет- Анастасия Младенова, свиква общинските съветници на двадесет и второ  /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 08.04.2013г. /ПОНЕДЕЛНИК/ от 17.00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Изменение на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера и актуализация на бюджета на Общината за 2013г.

Коментари