Институции

Сара Перин ще подпише споразумение за сътрудничество с Кмета на община Пещера

Пещера. На 4 декември 2014 г. изпълнителният директор на „Тръст за Социална Алтернатива“ /ТСА/,  Сара Перин ще подпише споразумение за сътрудничество с кмета на община Пещера Георги Козарев, с което се дава начало на три-годишния проект „Регулация и узаконяване на квартали с преобладаващо ромско население“. Целта на проекта е да се подобрят условията на живот на ромите в община Пещера чрез въвеждането на територията на ромския квартал „Луковица“ в регулацията на града. Проектът предвижда провеждане на широка информационна кампания сред жителите на квартала и оказване на подкрепа на местните власти чрез осигуряване на техническа помощ за кандидатстване по инфраструктурни проекти, финансирани от Европейските структурни фондове, които да бъдат реализирани на територията на кв. „Луковица“. В резултат от изпълнението на проекта се очаква домакинствата от кв. „Луковица“ да получат статут на търпимост на своите жилища, като това ще увеличи възможностите за осигуряване на достъп до обществени услуги на местната общност, както и до повишаване на техния социално-икономически статут. Това от своя страна ще доведе до повишаване на качеството на живот на хората от местната общност, ще подобри техния здравен статус и ще намали прага на бедността на жителите като цяло.  Водеща организация е фондация „Тръст за Социална Алтернатива“, партньори по проекта са Община Дупница и Община Пещера. Проекта се реализира с финансовата помощ на Фондация „Америка за България“.

Коментари