Институции

Съобщение на Бюрото по труда

За Вас работодатели 

Агенция по заетостта 

Дирекция „Бюро по труда” –  Пещера 

Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през 2015г., както следва:

Насърчителни мерки за заетост и обучение

Средства в лв.

1.Насърчаване на работодателите  да наемат  безработни лица до 29-годишна възраст (чл. 36, ал.1 от  ЗНЗ)

           7 140,00

2.Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване безработни лица до  29-годишна възраст (чл. 41 от  ЗНЗ)

4 680,00

3. Насърчаване на работодателите  да наемат  безработни лица на непълно работно време  (чл. 51 от  ЗНЗ)

560,00

8.Насърчаване на работодателите да наемат безработни майки (осиновителки) с деца от 3 до 5-годишна възраст (чл. 53а от  ЗНЗ)

2 700,00

10. Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)

2 400,00

 

Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата – от 22.05.2015г. до 28.05.2015г. включително.

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” Пещера, ул. „Дойранска епопея” № 5, стая 209, тел. 0350 / 6-43-95

                                                                                                              Директор на Д”БТ” Пещера

                                                                                  Димитър Търпов

 

                                                                                                                   

Коментари