Институции

Съобщение на Бюрото по труда за работодатели

За Вас работодатели

Агенция по заетостта

  Дирекция „Бюро по труда”- Пещера

 

Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през 2013г., както следва:

 

Насърчителни мерки за заетост и обучение

Средства в лв.

1. Насърчаване на работодателите  да наемат  безработни лица до 29 годишна възраст (чл. 36, ал.1 от  ЗНЗ)

21 937,02

2. Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване безработни лица до  29- годишна възраст (чл. 41 от  ЗНЗ)

12 053,13

3.Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за стажуване (чл. 46 от  ЗНЗ)

4 142,15

4. Насърчаване на работодателите  да наемат  безработни лица на непълно работно време  (чл. 51от  ЗНЗ)

2 843,12

5. Насърчаване на работодатели да наемат безработни с трайни увреждания на временна, сезонна или по часова работа ( чл. 52, ал.2 от ЗНЗ)

8 256,89

6. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на  безработни лица – самотни родители/осиновители/  и/или майки с деца до 3 годишна възраст (чл. 53 от  ЗНЗ )

1 967,17

7. Насърчаване на работодателите  да наемат безработни над 50-годишна възраст (чл. 55 а от  ЗНЗ )

12 390,20

Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи до 19.09.2013г. включително (7-дневен срок от публикуване на обявата).

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” Пещера, ул. „Дойранска епопея” №5, стая 209, тел. 0350/6-43-95

                                                                          

                                                                                  

                                                                  Директор на ДБТ Пещера

                                                                                  Димитър Търпов 

Коментари