Общество

Само десет пещерци са платили такса за кучето си

Пещера. 31 март е краен срок за заплащане на такса за домашно куче, припомнят еколозите от Общината. Според Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Пещера собствениците са задължени да регистрират своите питомци и да платят 15лв. за срок от една година. Към момента едва десет пещерци са изрядни платци сочи справка в регистрите на администрацията. Четири от декларираните кучета са кастрирани или са собственост на инвалиди и са освободени от такси. Декларираните четириноги са от породите немска овчарка, мини шпиц, лабрадор, барак, джак ръсел и кавказка овчарка. Според Закона за защита на животните, Регистрационните карти съдържат име на собственика, вид на отглеждания екземпляр, пол и година на раждане,  маркировка, ако такава е налична, адрес, на който се отглежда екземплярът, документ, указващ произхода на екземпляра, когато е дарен, закупен, внесен на територията на страната или придобит по друг начин от друго физическо или юридическо лице, включително държавна институция и номер на разрешителното, когато такова се изисква по реда на чл. 22, ал. 2 от Закона.

Коментари