Институции

„Родопската приказка“ бе показана и в Пещера

Пещера. Представеният в Лондон, Лайпциг и Пампорово проект „Родопска приказка” днес бе презентиран и в Пещера. Представители на трите общини в туристическата дестинация – Пещера, Батак и Ракитово, хора от културните институции в тези общини, представители на бизнеса и туристически агенции дойдоха, за да научат повече за трите туристически пакета, резултат от работата по проекта.

При откриването на срещата кметът на Пещера Георги Козарев изрази задоволството от факта, че днес отново е добър ден за общината, а и за проекта. След националната награда за сграда, която крепостта „Перистера” получи, стана ясно, че историческото съоръжение е класирано в тройката на конкурса „Чудесата на България”. Препращайки към представяния проект, Козарев допълни, че приказката продължава. Още повече, че и друг обект включен в туристическата дестинация- Плиоценски парк Дорково, също получи национално признание и награда. Това дава сериозни надежди, че нашият регион ще се радва на сериозен интерес, което неминуемо ще помогне и на местния бизнес, убеден е пещерския градоначалник.

Председателят на Общинския съвет в Пещера Анастасия Младенова също отправи поздрав към участниците в срещата. Тя напомни, че проектът Родопска приказка е вълшебно име. А в приказките има нещо невероятно, фантастично, точно като нашата природа.

И днес, както и на всички останали туристически борси беше поставен акцент върху популяризиране на дестинацията, благоприятна за развитие на различни видове туризъм и привличане на български и чуждестранни туристи и туроператори.

Проектът “Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията “Родопска приказка” на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово” е реализиран в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.2-03/2015/053  по Оперативна програма регионално развитие 2007-2013 г.

Филм представящ проекта вижте тук:

https://www.youtube.com/watch?v=5Z4A6jqeW2k&list=UUoP1XEZRSQjhOkcvmuwHQ2Qhttp://

Коментари