Институции

„Родопска приказка“ в Лайпциг

В периода от19 до 23 ноември 2014 г.  Община Пещера  взе участие в международното Туристическо изложение Touristik & CaravaningInternational, Лайпциг, Германия

Лайпциг. Община Пещера представи туристическата дестинация „Родопска приказка“ за втори път на международно ниво, със самостоятелен деск на представителния информационния щанд на Република България.

Туристическо изложение Touristik & CaravaningInternational, Лайпциг, Германия е най-голямото туристическо изложение в източните германски провинции. Предназначено е както за масова публика, така и професионалисти. Провежда се от 1990 г. България бе представена с информационен щанд от 24 кв. м.

В изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.2-03/2015/053  за проект “Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията “Родопска приказка” на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово” по Оперативна програма регионално развитие 2007-2013 г. на изложението бе представена дестинацията „Родопска приказка“, която включва региона на Община Пещера, Община Батак и Община Ракитово.

Представянето на България протече под патронажа на Министерството на икономиката и енергетиката в рамките на информационния щанд.

На изложението бяха разпространени разработените по проекта рекламно-  информационни материали, разработените туристичеки пакети и рекламни клипове, разкриващи красотата на региона, културните и исторически забележителности на трите общини и възможностите за практикуване на различни видове туризъм.

На щанда на Община Пещера бяха проведени срещи  и разговори с представители туристически  компании, асоциации, студенти и потенциални гости на региона.

По време на разговорите с участниците в борсата бе акцентирано върху популяризиране на дестинацията и привличане на чуждестранни туристи и  туроператори. 

Представители на изложението бяха: Галина Стоянова- Директор дирекция „Хуманитарни дейности, интеграция, регионално развитие и програми“ в Община Пещера, Ивана Палангурска – Н-к отдел „Европейски политики, образование и култура“ в Община Батак и Тодор Тодоров –  Заместник- кмет на Община Ракитово.

Коментари