Общество

Проведоха пролетно зарибяване на водоемите край Пещера

Пещера. И през тази година ловно-рибарското сдружение в Пещера продължи традицията да зарибява водоемите, в които управлява рибните ресурси. Зарибени са шаран водоемите в Капитан Димитриево и Чорбаново край Розово. Шараните са 450 килограма с размери от 400-800 грама броя. За целта са изразходвани 2 000 лв., осигурени по програма за зарибяване от НЛРС-СЛРБ. Това се дължи на активната дейност на ръководството по отношение на приемането на нови членове риболовци и издаването на риболовни билети, коментират от ръководството на сдружението. В мероприятието активно участие взеха членове на дружините в Капитан Димитриево и Розово. Това е първия етап от програмата за зарибяване. До откриването на риболова сдружението ще зариби още шаран за 1 000 лева предвидени в бюджета за 2015 год. и 25 000 бр. еднолетни пъстърви от рибовъдното стопанство в Пещера.

Коментари