Култура

Проект „СПРИ и се прегледай“ в Пещера на 22 август

Пещера. Като част от информационната кампания по проекта „СПРИ и се прегледай“ на Министерство на здравеопазването на 22 август 2013 г. от 17.30 до 19.30 ч на площада в Пещера ще се проведе събитие, което ще включва прожектиране на информационни клипове и филми в брандиран автобус и раздаване на информационни материали. Проектът цели трайното намаляване на смъртните случаи от онкологични заболявания чрез ранното откриване на случаите на рак на маточната шийка, рак на гърдата и рак на дебелото и правото черво. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проект „СПРИ и се прегледай“ предвижда да проведе 400 000 скринингови прегледа за трите вида рак до края на годината. Скрининговите прегледи и целият проект се изпълняват в съответствие с Европейските препоръки за борба с онкологични заболявания от 2003 г. За успешното изпълнение на проект „СПРИ и се прегледай“ е необходимо да бъде проведена информационна кампания сред хората, които подлежат на скринингови прегледи и които следва да получат покани. Целевите групи за скрининговите прегледи са здрави хора, които към момента не проявяват никакви симптоми на заболяването, но които попадат във възрастовите групи, които са изложени на най-висок риск.
Целеви групи:
Целева група за скрининг на рака на маточната шийка: жени на възраст от 25 до 60 години (250 000 прегледа).
Целева група за скрининг на рака на млечната жлеза: 50 до 69 години (50 000 прегледа).
Целева група за скрининг на рака на дебелото и правото черво: жени и мъже, навършили 50 годишна възраст (100 000 прегледа)

Коментари