Институции

Приключи реализацията на Проект ЦНСТ в Пещера

Пещера. В залата на Общински съвет- Пещера се проведе заключителна пресконференция за приключването на реализацията на Проект „Център за настаняване от семеен тип “ – /ЦНСТ/ за деца с увреждания наз 3-годишна възраст. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие“, съфинансирана от ЕС и Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент на проекта е Община Пещера, уточни Николай Гълъбов- секретар на Общината. Той припомни, че строително монтажните работи завършиха на 15 ноември 2013 г. а оборудването на сградата приключва на 15 декември 2013 г. Пещераинфо припомня, че общата застроена площ на Центъра е 403 кв.м.. Сградата ще предоставя резидентна социална услуга, осигурени са хигиенните норми, изградена е отоплителна инсталация, осветление, осигурени са нормите за запрашеност. Гълъбов подчерта, че стойността на проекта е в  размер на 832 124 53 лв., от които 699 930 лв. съфинансиране от ЕФРР, 132 194 лв. са средствата от бюджета на Община Пещера и 8 677 лв- собствен принос. Капацитетът на услугата е 14 деца, заетите места за персонал 12.5, които ще се заемат от 13 служителя.  Кметът на община Пещера Георги Козарев  каза, че това е четвъртата социална услуга на територията на общината. Според него това ще позволи израстването и развитието на децата, настанени в специализирани институции, ще подпомага личностното съзряване и изграждане на умения за самостоятелен живот. 

Коментари