Общество

През 1995 година, влиза в сила Шенгенският договор

На 26 март, през 1995 година, влиза в сила Шенгенският договор. Шенгенското споразумение е подписано на 14 юни 1985 г. в люксембургското градче Шенген, където в една точка се събират границите на три държави – Люксембург, Франция и Германия. Освен от тези 3 държави, документът е подписан от представители на Белгия и Холандия. През 1990 г. е подписана втора конвенция, според която към Шенгенското пространство се присъединяват още 4 държави – Италия, Испания, Португалия и Гърция. Поставя се началото на пространство без вътрешни държавни граници. Подписалите споразумението се задължават да премахнат постепенно контрола по общите си граници и да въведат режим на свободно движение. Споразумението влиза в сила през 1995 г. и макар с основание да се определя като реална стъпка към осъществяване на идеала „Европа без граници“, то създава сериозни затруднения на гражданите, живеещи в страни извън ЕС. През 2004 г. участващите в споразумението страни са общо 15: Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Италия, Исландия, Испания, Швеция, Люксембург, Холандия, Норвегия, Португалия, Финландия, Франция. Тези страни са част от т. нар. Шенгенска зона, или Шенгенско пространство. Другите 12 страни-членки на ЕС (Кипър, Латвия, Естония, Литва, Малта, Полша, България, Румъния, Словакия, Словения, Унгария и Чехия) са всъщност членове на Шенгенското споразумение, но процедурите няма да се изпълнят преди 2007 г. или по-късно, като датите за прилагане на Шенгенското споразумение са различни за всяка страна. Всички договорни страни, освен Исландия и Норвегия, са членове на Европейския съюз. Две членки на ЕС (Ирландия и Обединеното кралство) са в ЕС, но са решили да останат извън Шенгенската зона.

Коментари