Общество

През 1956г. България става член на ЮНЕСКО

На 17 май, през 1956 година, България е приета за член на ЮНЕСКО. Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура /ЮНЕСКО/ е създадена през ноември 1945 г. в Лондон като една от четирите „големи“ специализирани организации на ООН. В ЮНЕСКО членуват 190 страни. Върховен орган на ЮНЕСКО е Генералната конференция. Тя се провежда веднъж на две години в Париж. По време на конференцията се приемат двегодишни планове и бюджет на Организацията. Решават се важните политически и административни въпроси, свързани с функционирането на ЮНЕСКО. Само три пъти Генералната конференция не се провежда в Париж, а съответно в Найроби, Белград и София. 25- тата сесия се провежда в българската столица през 1985 г.

Изпълнителният съвет носи отговорност за осъществяването на решенията, приети от Генералната конференция. ИС се състои от представители на 58 страни, избрани от 5 географски избирателни групи. България 3 пъти е член на Изпълнителния съвет: през 1972-1976, 1985-1989 и 1993-1997 г. На 28-та сесия на ГК на ЮНЕСКО през 1995 г. България е избрана за заместник-председател на ИС на ЮНЕСКО. Генералните директори на ЮНЕСКО 14 пъти, по различни поводи,
са посещавали България.

Коментари