Институции

Препитват кандидатите за социален работник

Пещера. Във връзка с обявения конкурс за длъжността социален работник  по Проект „И аз имам семейство“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме“ и като съобрази процедурата по подбор на екип по приемна грижа, конкурсната комисия обяви списък на допуснатите кандидати : Николай Василев Янев, Николай Георгиев Рядков и Десислава Петкова Гагова. Недопуснати кандидати няма, уточниха от комисията. Одобрените кандидати трябва да се явят за провеждане на интервю на 09.02.2015г. от 15.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Пещера.

Коментари