Институции

Предстои обществено обсъждане на бюджета

Пещера. На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси, кметът Георги Козарев кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на обществено обсъждано на проектобюджета на Община Пещера за 2015 г. Общественото обсъждане ще се проведе на 28 ноември 2014 година от 17 ч в заседателната залата на Общински съвет гр. Пещера.
Проектобюджетът на Община Пещера за 2015 г ще да бъде публикуван на интернет-страницата на общината – www. peshtera.bg минимум 2 дни преди началото на публичното обсъждане.
Предложения и становища могат да се направят и на е-mail: mayor@peshtera.bg. Становищата и предложенията подадени по електрон път трябва задължително да бъдат подписани чрез електронен подпис.
Постъпилите предложения и становища от срещите предложения ще бъдат взети под внимание при изработване на окончателния проектобюджет.

Коментари