Институции

Председателят на Общински съвет Пещера организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Пещера за 2014 година

Пещера. На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Пещера -Анастасия Младенова организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Пещера за 2014 година. Председателят на Общински съвет Анастасия Младенова отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане. Обсъждането ще се проведе на 15.04. 2015 г. /сряда/ от 17,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Пещера.
С материалите по обсъждането можете да се запознаете на електронен адрес www.peshtera.bg
Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено на адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, ОЦУИГ на общинска администрация или на електронен адрес: chairman@peshtera.bg.

Коментари