Институции

Почти 3000 лева в бюджета на общината от еко глоби

Пазарджик-Пещера. 55 691 лева са постъпили в бюджетите на 4 общини в региона след наложени санкции от РИОСВ – Пазарджик през 2013г. Санкциите са за констатирани замърсявания на водни обекти и атмосферния въздух от производствени предприятия, извършващи дейност на територията на тези общини. Това са 80% от събраните суми от наложени имуществени санкции, които съгласно Закона за опазване на околната среда се превеждат в бюджета на общината, на чиято територия се намира обекта – замърсител.

От събраните средства община Панагюрище е получила 38 643 лева, община Пазарджик 13 327 лева, община Пещера 2 877 лева и община Белово 842 лева. Сумите трябва да бъдат изразходвани от администрациите по места за реализацията 

Коментари