Любопитно

Почит и уважение за Апостола на Свободата

Пещера. С документален филм ,презентация , събирателска дейност и литературно-художествен кът за живота и делото  на Васил Левски учениците от ОУ „Петко Р.Славейков“ отбелязаха 141 годишнината от обесването на Апостола на Свободата.

Насочвани и подпомагани от класните си ръководители  учениците сами избраха формите, с които да отбележат делото и живота на Апостола. Със събирателска  дейност се включиха учениците от клуб по проект УСПЕХ„Аз обичам България“, с ръководител Зоя Томчева.

Ученическият Парламент под ръководството на г-жа Мемишева подготви и представи презентация и документален филм , а историкът на училището г-жа Илинова реализира литературно-художествения кът във фоайето на училището. Личността на Апостола е една от най-светлите, чисти и почтени личности в нашата история и затова е много важно децата да я познават и почитат сподели г-жа Христоскова, директор на училището.

Коментари