Институции

Плащат пенсиите и добавките от 8 декември

Националният осигурителен институт съобщава, че през месец декември 2014 г. изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще започне на 8 декември (понеделник) и ще приключи на 17 декември 2014 г. (сряда). Изплащането на пенсиите ще бъде извършено съобразно изготвен график, който ще бъде предварително обявен във всяка пощенска станция в страната.
Преводите на сумите за декемврийските пенсии по сметки на пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, ще бъдат извършени на 8 декември 2014 г.
Заедно с пенсиите си за м. декември, пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсия/и заедно с добавките и компенсациите към тях е до 286,00 лв. включително, ще получат еднократна сума в размер на 40,00 лв.

Коментари