Любопитно

ПГХВТ „Ат. Ченгелев“ в Пещера- с промяна в статута и финансирането

Пещера.  Широка дискусия сред общинските съветници предизвика въпросът -чия собственост да бъде ПГХВТ „Ат. Ченгелев“ в Пещера. Страстите се породиха след Писмо на Министерството на земеделието и храните до Кмета на Общината, в което се иска становище на Общински съвет- Пещера за промяна в статута и финансиращия орган на Професионалната гимназия по хранително-вкусови технологии „Ат. Ченгелев“. Според депешата, това се налага заради Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация 2010-2013 г. Сиреч – Министерството на земеделието и храните иска преструктуриране на школото и се отказва да го издържа, като вменява грижите на Общината. Според Г. Козарев- кмет на общината, местното учебно заведение е натрупало дълг към хазната в размер на 15.000лв. Градоначалникът поясни, че училището разполага с активи 43 декара земя и сграден фонд.  На сесията се разбра, че възпитаниците на техникума наброяват 92-ма. Съветник Хамамджиев обяви намерението си да застане твърдо зад идеята Общината да придобие собственост върху училището, „защото то ще има нов, делегиран бюджет гарантиран от съответното образователно ведомство“. Той пропомни, че съгласно Закона за образованието, ученици, които са започнали обучение по дадена форма, имат правото да завършат обучението си. Стефан Иванчев от групата на БСП каза, че „трябва да се поемат ангажименти към бъдещето на училището и към децата, които учат там“. Анастасия Младенова изрази лично становище. „Няма Закон за народната просвета, има ново правителство. Въпросът е комплексно сложен. Трябва да се гледа във всяка една посока“, каза Младенова. Според нея оптимизация на учебната мрежа в Пещера трябва да има. „Това означава да съберем двете професионални гимназии- „Ат. Ченгелев“ и „В. Левски“ в една сграда, като по този начин училище „Л. Каравелов“ ще може да обучава децата си на една смяна“ обясни Младенова. Според нея преместването на възпитаниците на техникума в сградата на СОУ „Св. Кл. Охридски“ е неприемливо и не може да се извърши до края на учебната година. В крайна сметка общинските съветници постигнаха консенсус и гласуваха да бъде извършена промяна в статута на техникума, финансирането да се извършва чрез Община Пещера и Кметът да предприеме всички законови действия с посочване на датата на промяната. 

Коментари