Любопитно

Пещерски училища в програмата ”Всеки ученик може да бъде отличник”

Пещера. Четири училища от Пещера ще участват в двугодишната програма  „Намаляване отпадането на ромските деца от училище” на център „Амалипе”, реализираща се с подкрепата на Тръст за социална алтернатива.

Работата по програмата започва от средата на декември 2013 г и ще продължи до 30.06.2015 г. Директорите на ОУ „Л.Каравелов”, НУ „М.Куманов”, ПГ по ЛПМ „В.Левски”, ОУ „П.Р.Славейков” участваха в работна среща в град Ихтиман организирана от ЦМЕДТ „Амалипе” за  всички директори на училища от югозападна България включени в проекта.

Срещата премина под мотото на новия проект „Всеки ученик може да бъде отличник”. Целта на проекта е чрез разнообразни дейности с родители, ученици ,учители да се намали броя на безпричинните отсъствия, да се намали броя на отпадналите от училище ученици, да се увеличи броя на продължаващите средното си образование ромски деца. Срещата бе организирана от Атанас Кузманов, регионален организатор за югозападна България на ЦМЕДТ „Амалипе”. Присъстваха представители на РИО София-област,РИО Пазарджик,зам.кметът на община Ихтиман, които изразиха пълната си подкрепа в усилията на обществото ни да интегрира  в училище ромските деца както и да ги насърчи да продължават образованието си.

Коментари