Институции

Пещера – пример за етническа толерантност

Пещера беше домакин на кръгла маса, в която се дискутираха начините и формите за интегрирането на ромите и всички уязвими групи в нашето общество. Форумът беше открит от кмета на родопската община Георги Козарев, който не пропусна да отбележи, че в Пещера се води последователна политика на толерантност. А различните етноси, основните от които са 5- българи, турци, роми, армъни и гърци, съжителстват без проблеми. По отношение на активната работа на общината за приобщаване на малцинствата към обществения живот беше даден пример с работата по проекти и програми, както национални, така и европейски, по които се наемат лица от всички етнически групи. Според изнесените данни по такива програми са били наети 468 лица, а над 50% от тях са били роми.

Форумът засегна процесите на разработване и изпълнение на Областните стратегии за интеграция на ромите и съответните на тях общински планове. Факт е, че у нас има Национална стратегия за интеграция на ромите, но липсва реална държавна политика за това, акцентира Юксел Яшаров от СНЦ”Слънце за всеки”. Като положителен пример беше посочено именно сътрудничеството между администрацията в Пещера и неправителствените организации, работещи в тази посока. Те обаче трябва да получават реална подкрепа от държавата. Кръглата маса в Пещера е част от инициативата „Нашият живот – в нашите ръце”, чиято цел е под шапката на националната организация „Интегро”, да се работи в 14 общини с представители на ромската общност, коментира Милен Миланов от неправителствената организация. Идеята е участниците в процеса на интеграция да се срещат и общуват по между си.

 

На първо място обаче трябва да се сложи край на езика на омразата, който много често се чува вече и от парламентарната трибуна, заявиха участници във форума. И тук беше посочена главната роля на медиите в насаждането на стереотипи и моделирането на отрицателно или положително мнение към ромския етнос.


 

Коментари