Институции

Отмениха решение на ОбС за тенис клуба

Пазарджик – Пещера. Административен съд Пазарджик отмени Решение № 312/27.02.2013 г. на Общински съвет Пещера. Решението се отменя в частта му, с която е отменено предишно решение на местния парламент от 29.04.2005 г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имоти – частна общинска собственост. С него е учредено на „Тенис-ски клуб“ Пещера безвъзмездното право на ползване за срок от 10 години върху общински недвижим имот, представляващ 84 кв.м. от първия етаж, 32 кв.м. от втория етаж и 6.25 кв.м. от стълбището на двуетажна сграда и тенис кортове, намиращи се на Спортна площадка „Кавказ“ гр. Пещера.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Коментари