Институции

От четвъртък ще раздават ваучерите за декодери

Раздаването на ваучери за декодиращи устройства в област Пазарджик стартира от 1 август 2013 г., съобщи за ПЗИНФО директорът на РД „Социално подпомагане” – Пазарджик Димитрия Гърдева.

Дирекциите „Социално подпомагане” имат готовност да започнат раздаването на ваучерите за декодерите веднага, след като Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ги достави в определените за целта пощенски станции.

За раздаването на ваучерите дирекциите са изготвили графици по дни и часове, и са определили социални работници. Списъците на правоимащите лица се намират в определите пощенски станции, а за последните информация гражданите могат да получат в Дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес.

Гражданите, получили целеви помощи за отопление, които нямат възможност да приемат цифрова телеввизия чрез телевизионните си приемници, трябва да удостоверят това обстоятелство като подпишат декларация, която ще им бъде предоставена за попълване в пощенските станции, преди получаване на ваучера. За получаване на същия правоимащите следва да предоставят лична карта/паспорт, а при невъзможност лично да посетят пощенската станция, следва да упълномощят лице, което да получи ваучера вместо тях.

Стойността на ваучера изцяло покрива цената на декодиращото устройство и няма да се налага доплащане. Важно е да се знае, че целостта на ваучера не трябва да се нарушава. Консултации за монтиране на декодиращите устройства ще се правят в магазините, които ги предоставят – в област Пазарджик, магазините на търговска верига „Зора”.

Директорите на ДСП ще предоставят информацията и на кметовете и кметските наместници, които от своя страна да уведомят населението, относно реда за получаване на ваучерите.

Пощенските станции, където ще се раздават ваучерите, са:

Батак, пл. Освобождение№ 8

Белово, бул. Освобождение №29

Брацигово, ул. Девети септември №1

Велинград, ул. Хан Аспарух №30; кв.Чепино пл.Македония

Лесичово, ул. Атанас Цветански №1

Пазарджик, ул.“Екзарх Йосиф“ №11

Панагюрище, пл.20-ти април

Пещера, ул. Нешо Чипев №2

Ракитово, ул. Никола Божанков №57

Септември, бул.България №57

Стрелча, ул.Иван Павлов №13

Коментари