Институции

От 1 януари – „Обществена трапезария” в Брацигово

Брацигово. Услугата „Обществена трапезария“ в бунтовния град ще продължи да се предоставя от 01.01.2014 г., съобщиха от Общинската администрация.  Хората в неравностойно положение ще получат социална услуга, която ще осигури топла храна – по едно ястие дневно, включващо супа, основно ястие и хляб. Бенефициентите, които ще ползват услугата ще бъдат 50 човека – лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; бездомни деца и лица; самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии, лежащо болни.

Коментари