Любопитно

Още месец приемат молби за помощта да първолаци

До края на септември месец  ще се приемат молби-декларации за отпускане на еднократна целева помощ за първокласници за учебната 2013/2014г. в размер на 250 лв, напомнят от социално подпомагане.

Право на тази помощ имат семейства със средномесечен доход от последните 12  календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията.  

До началото на тази седмица са одобрени 836 молби за еднократната целева помощ за първокласници от 1156 подадени. През юли са одобрени 555 молби на стойност 140 500 лв. Тези средства са изплатени през август, а кандидатствалите сега ще получат средствата до края на септември, уточняват от институцията.

Молба-декларацията за еднократна целева помощ за ученици се отпуска въз основа на молба-декларация след записване на детето в първи клас, но не по-късно от края на септември на текущата учебна година.

Еднократната целева помощ за ученици се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции само веднъж за целия период на обучение, при първоначалното записване на детето в първи клас.

Служителите на дирекции „Социално подпомагане“ извършват проверка в срок един месец от започването на учебната година и ако детето не постъпи в училище, помощта  се възстановява

Коментари