Институции

Общинските съветници в Пещера ще приемат дарение в размер на 63 225.75 лв. от Инициативен комитет за изграждане на «Дом на покойника»

Пещера. Общинските съветници на свое заседание на 29 май ще вземат решение за приемане на дарение в размер на 63 225.75 лв. от Инициативен комитет за изграждане на «Дом на покойника» в Централен гробищен парк, учреден с Протокол от 04.09.2013г. в полза на Община Пещера за изпълнение на първия етап на инициативата – изграждане «Дом на покойника» в Централен гробищен парк, представляващ ПИ № 019038/ поземлен имот с идентификатор 56277.1.405 по кадастралната карта и кадастралните регистри/ в местност «Копривец» по КВС на гр. Пещера в груб строеж, съобщиха от пресцентъра на администрацията. Веднага след това предстои да бъде обявена процедура за фирма-изпълнител на строително монтажните дейности на обекта. По този повод Инициативният комитет за изграждането на „Дом на покойника“ се обръща към обществеността на Пещера с призив за дарения. Разкрита е банкова сметка за реализиране на инициативата – изграждане на Дом на покойника в гр.Пещера:

ОБЩИНСКА БАНКА
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG71 SOMB 9130 1055 8078 01

Коментари