Институции

Община Пещера вече внесе проекти по ПИП. Всички те са за ремонт на улици

Пазарджик-Пещера. Всички пазарджишки общини имат готовност да кандидатстват с проекти по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”, съобщи областният управител Иван Йорданов след среща с кметовете им.

Община Пещера дори е внесла апликационната си форма още на днешната среща при губернатора. Пещерските проекти са три и предвиждат ремонт и реконструкция на улиците „Васил Петлешков” и „Йордан Ковачев” в града, както и ремонт на тротоарните и паважни настилки по улиците, по които еизвършена реконстукция и рехабилитация на ВиК мрежата. , уточни за Пещераинфо заместник-кметът Стефан Балабанов. Проектите са на обща стойност близо 1.6 млн. лв и касаят цялостен ремонт на улиците.

Програмата „Растеж и устойчиво развитие на регионите” предвижда 500 млн. лв. за постигане на растеж и устойчиво развитие на регионите. Около 350 млн. лв. е предвидено да се предоставят на общините, а останалата част ще бъдат предоставени на министерствата с указанията да бъдат предназначени за развитието на регионите. По програмата са допустими проекти от сферата на ВиК, управление на отпадъците, транспортната инфраструктура, социална и културна инфраструктура и др. сектори, подкрепящи социално-икономическото развитие. Кметовете имат срок до 22 януари на обяд да представят апликационни форми на проектите, които областният управител на 24 януари ще внесе за одобрение от Междуведомствен съвет.

Пред журналисти областният управител разясни, че кметовете са поставили пред областния управител и въпроси, които към момента нямат отговори. Сред тях е въпросът кога и как ще се превеждат парите за одобрените проекти – дали ще има частично финансиране или не. Питали са също за начина, по който ще се осъществяват процедурите по Закона за обществените поръчки, т.е. дали всички одобрени проекти ще вървят като една обществена поръчка или за всеки проект ще има отделна. Въпросът е важен с оглед на сроковете, в които се провеждат те, обясни Йорданов. Интерес е представлявал и въпросът за срока за разглеждане на проектите и кога ще станат ясни одобрените. Кметовете са поискали дефиниране на понятието завършен обект, тъй като сред изискванията е всички проекти да завършат до края на 2014 г. Едно е да е завършено строителството фактически, а друго да има съответния акт за въвеждане в експлоатация, и какви ще са последиците ако поради обективни причини (съдебно оспорване или форсмажор) проектът не бъде завършен в срок, каза Йорданов. Въпросите областният управител ще постави пред премиера.

Коментари