Култура

Община Пещера класира кандидатите за лични асистенти по проект “Нови възможности за грижа”

Пещера. Община Пещера класира кандидатите за лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа“. 

С П И С Ъ К
НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ

                                                                                                                                                                                                                             

по ред трите имена на лицето БРОЙ ТОЧКИ
(в низходящ ред)
1. Лейла Златкова Трендафилова 26 точки
2. Елена Михайлова Костадинова 26 точки
3. Кериман Мустафова Моллова 26 точки
4. Ширин Ахмедова Атипова 26 точки
5. Силвия Томова Екиджи 26 точки
6. Сема Халилова Шикренова 26 точки
7. Донка Георгиева Маркова 26 точки
8. Стефка Иванова Павлова 26 точки
9. Зорка Александрова Гаджева 26 точки
10. Йорданка Петрова Котарова 26 точки
11. Елена Нейчева Димова 26 точки
12. Пенка Тодорова Ангелова 26 точки
13. Стефка Николова Батаклиева 26 точки
14. Надежда Илиева Йосифова 26 точки
15. Елена Костова Йосифова 26 точки
16. Фикрие Мехмедова Фотенлиева 26 точки
17. Костадинка Ангелова Ганева 26 точки
18. Божанка Костадинова Георгиева 26 точки
19. Добринка Запринова Гаджева 26 точки
20. Ангел Георгиев Василев 26 точки
21. Наска Ангелова Кирова 26 точки
22. Ангелина Николова Мадина 26 точки
23. Елисавета Момчилова Табакова 26 точки
24. Незихад Шевкет Якуб 26 точки
25. Илка Йорданова Зафирова 26 точки
26. Йордан Георгиев Янков 26 точки
27. Лютви Мехмед Мурад 26 точки
28. Ангелина Златкова Янкова 26 точки
29. Силвия Владимирова Бабеклиева 26 точки
30. Георги Иванов Казаков 26 точки
31. Тома Тодоров Даракчиеив 26 точки
32. Иван Димитров Иванов 26 точки
33. Здравко Владимиров Здравчев 26 точки
34. Валентина Рашкова Азовска 26 точки
35. Галя Златкова Мемишева 26 точки
36. Верка Костадинова Димитрова 26 точки
37. Иван Георгиев Стойнов 26 точки
38. Георги Василев Сарафов 26 точки
39. Веселка Иванова Сарафова 26 точки
40. Ваня Георгиева Тодорова 26 точки
41. Стилияна Димитрова Бойкова 26 точки
42. Зорка Александрова Стоянова 26 точки
43. Севги Асанова Башева 26 точки
44. Иванка Костадинова Климучкова 26 точки
45. Катерина Илиева Живкова 26 точки
46. Елена Атанасова Ванкова 25 точки
47. Шабан Османов Ардински 25 точки
48. Василка Еленова Гаджева 25 точки
49. Румяна Илиева Илиева 25 точки
50. Венета Ангелова Василева 24 точки
51. Пенка Георгиева Стоянова 23 точки
52. Иванка Илиева Костадинова 22 точки
53. Цонка Николова Гайдарова 22 точки
54. Валентина Запрянова Стоянова 22 точки
55. Мария Александрова Хълчева 22 точки
56. Божанка Спасова Чепенкова 22 точки
57. Веска Йорданова Петровска 21 точки
58. Елка Миткова Низамова 21 точки
59. Георги Христов Атанасов 21 точки
60. Васил Костадинов Николов 21 точки
61. Величка Ставрева Стамболиева 21 точки
62. Зоя Асенова Стоянова 21 точки
63. Севинч Юсеинова Лилова 21 точки
64. Димитър Георгиев Донев 20 точки
65. Петра Георгиева Атанасова 20 точки
66. Иван Василев Василев 20 точки
67. Костадин Темелков Тосков 20 точки
68. Диана Щерева Учкунова 20 точки
69. Фазилет Ахмедова Чалъшкан 20 точки
70. Росица Борисова Евитмова 20 точки
71. Елена Янкова Живкова 20 точки
72. Васка Димитрова Василева 19 точки
73. Гюлерман Кемалов Сахатчиев 19 точки
74. Димитрина Лазарова Стефанова 19 точки
75. Найден Георгиев Василев 19 точки
76. Северина Илиева Пишкинова 19 точки
77. Атанаска Петкова Костадинова 19 точки
78. Десислава Людмилова Харизанова 19 точки
79. Шазие Мехмедова Чалиева 19 точки
80. Райна Стефанова Бърдукова 19 точки
81. Стефка Стойчева Йорданова 19 точки
82. Зарфие Шабан Амза 18 точки
83. Темелка Маринова Костадинова 18 точки
84. Анета Асенова Мулетарова 18 точки
85. Надка Георгиева Иванова 18 точки
86. Сузана Алдинова Чуралска 18 точки
87. Фатма Ашим Али 18 точки
88. Деляна Лазарова Маринова 18 точки
89. Адвие Джамалова Ходжова 18 точки
90. Анелия Дончева Асенова 18 точки
91. Росица Тончева Павлова 18 точки
92. Елихан Юсеинова Капланова 18 точки
93. Светла Живкова Томова 18 точки
94. Николай Иванов Иванов 17 точки
95. Иванка Николова Костадинова 17 точки
96. Камил Илианов Чаушев 17 точки
97. Запрянка Мишева Гаджева 17 точки
98. Петя Ангелова Йосифова 17 точки
99. Иван Асенов Добрев 17 точки
100. Шохрет Вейсал Халибрямова 17 точки
101. Иван Тодоров Тодоров 17 точки
102. Елена Методиева Зойнова 17 точки
103. Васка Александрова Танчева 17 точки
104. Донка Груева Костадинова 16 точки
105. Анка Стоянова Георгиева 16 точки
106. Васка Ангелова Камбурова 16 точки
107. Севил Ергин Ахмедова 16 точки
108. Асен Никифоров Желев 16 точки
109. Антон Томев Тонов 16 точки
110. Невена Зафирова Колева 16 точки
111. Райчо Василев Демиров 16 точки
112. Гълъбина Борисова Георгиева 16 точки
113. Мехмед Осман Тефик 15 точки
114. Запринка Стефанова Костадинова 15 точки
115. Анета Костадинова Ганчева 15 точки
116. Валентина Василева Гаджева 15 точки
117. Фанка Георгиева Гаджева 15 точки
118. Никита Красимиров Азовски 15 точки
119. Любка Янкова Николова 15 точки
120. Анка Асенова Асенова неодобрена
121. Светлана Кирилова Топалова неодобрена
122. Николай Атанасов Георгиев неодобрен
123. Пенка Мишева Георгиева неодобрена
124. Михаил Христов Топалов неодобрен

Кандидатите, на които са присъдени по-малко от 12 точки, не се одобряват за лични асистенти.
Решенията на Комисията за оценка и подбор на кандидатите за потребители и кандидатите за лични асистенти могат да бъдат обжалвани пред Комисията за разглеждане на жалби и сигнали не по-късно от 7 (седем) дни след излагане на списъка в сградата на община Пещера – в периода 17.04.2015 г. – 23.04.2015 година.

Коментари