Институции

Община Пещера има нов почетен гражданин

Пещера.84-годишният Никола Тиков стана почетен гражданин на Пещера. 

С какво е заслужил такова почетно звание, когато днес го виждаме да носи кашони по улиците? С този въпрос започна своето изложение и защита на предложението бащата на д-р Михаил Тиков да стане почетен гражданин на Пещера, вносителят му Стефан Щерев. Съветникът от коалиция „Бъдеще за Пещера” представи пред общинските съветници кратка биографична справка, която да ги убеди,че е подходяща за престижното звание „Почетен гражданин”. Сред тях той посочи работата на Никола Тиков като зам. – председател на РПК и създадената от него и сина му фирма „Булфарма”. И в момента Никола Тиков е управител на фирмата, която притежава болницата в Пещера, както и здравни заведения в областта и страната и развива фармацевтична дейност.

Без дебати и разисквания, без споделяне на положително и отрицателно становище, без присъствие на самия почетен гражданин или членове на семейството му 13 от присъстващите 15 общински съветници гласуваха „За” предложението, един беше против и един се въздържа.

Така общината се сдоби с нов почетен гражданин.

Коментари