Институции

Областният управител събира в петък кметовете заради „Растеж и устойчиво развитие на регионите”

С постановление от днес 15 януари, Министерски съвет одобри условията, реда и критериите за избор на проекти и програми и прозрачното изразходване на средствата по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”, по която са предвидени 500 млн. лв. в държавния бюджет.

Възлагат се функции на областните управители по набирането и номинирането на конкретни проекти/програми с регионално и местно значение, предложени от общините от съответната област. В тази връзка областният управител Иван Йорданов организира работна среща с кметовете на общини от областта на 17 януари /петък/ от 11.00ч., на която ще бъдат обсъдени и приети и конкретните проектни предложения от страна на общините в област Пазарджик. В срок до 24 януари, областният управител трябва да представи списък на проектите от област Пазарджик в Министерство на финансите.

Целта на програмата е да се осигури допълнителен финансов ресурс за регионите,. С приетото постановление е създаден Междуведомствен съвет, който ще оценява и избира подадените от областните управителипроектни предложения за съответната област.  Допустимите проекти ще са от сферата на ВиК, управление на отпадъците, транспортната инфраструктура, социална и културна инфраструктура и други сектори, подкрепящи социално-икономическото развитие.

Коментари