Институции

д-р Пенев : Някои ползват стопанска вода, плащат всички !

Пещера. На извънредното заседание на Общински съвет- Пещера съветниците взеха решение за намаляване на цената на стопанската вода.  Домакинствата в апартамент ще плащат годишна такса в размер на 12 лв, домакинства в къща 28 лв. с ДДС. „За“ гласуваха 16 общински съветника, нямаше „Против“, „Въздържали се “ гласуваха 2-ма съветника. На сесията стана ясно, че събраните средства от такса стопанска вода в Пещера през 2011г. са в размер на 27 000лв., 6 000 лв. по-малко са средствата постъпили в Общинската хазна през 2012г. Според кметът Козарев Общината дофинансира с 30-40 000 лв. годишно този вид услуга. „Разходите се увеличават и вече са около 50 000 лв годишно“, допълни градоначалника. От изложението му пред местния парламент се разбра, че в Пещера трябва да бъде изградено водомерно стопанство, което да отчита постъпващата вода в канализацията на стопанската водопроводна мрежа. Всяка фирма, която ползва стопанска вода ще се наложи да иска разрешение за ползване  от Министерство на околната среда и водите – /МОСВ/. След получено такова, фирмите ще плащат такса за ползване на водопроводната мрежа в Пещера. „За 50 години в Пещера е положена 30 км. водопроводна мрежа, през 2012 г. са изградени нови 1.500 м. водопровод, подчерта Георги Козарев. Според д-р Пенев „някои ползват стопанска вода, плащат всички“. Той изтъкна предимството да се знае необходимият разход на вода и това, което е потребено от ползвателите. Според Ст. Иванчев мръсната вода води до запушвания по тръбите и невъзможност за отчитане, което води до формиране на неправилна цена на услугата. Иванчев прогнозира режим на питейна вода в града, ако бъде спрян стопанския водопровод. „Най- големия проблем е несъбираемостта на дължимите суми“ отчете Иванчев, който прогнозира че 40% от ползвателите не са изрядни платци. Стефан Щерев предложи да се върнат старите цени на водата и темата да се осъди с населението на Пещера. Съветник Хамамджиев защити тезата си, потребената вода да се плаща на равни месечни вноски през годината. “ До 8 април едва 16 домакинства доброволно са платили таксата за ползавне на стопански водопровод. Как да действам в тази ситуация ?“ попита риторично Козарев. Постъпил е приход от 500 лв. а са необходими хиляди за нормалното съществуване на предлаганата услуга. Общинските съветници все пак се обединиха около идеята да се търсят начини за да не бъде закрита услугата, която ползват пещерци. 

Коментари